Psychologické poradenství a terapie
image

O mně

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval jsem dlouhodobý výcvik v poradenstkých a terapeutických dovednostech Life Dynamic (Elio). Cenné zkušenosti jsem načerpal v mnoha odborných zařízeních. Pracoval jsem například v Krizovém centru pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú., kde jsem působil jako psyholog, terapeut a lektor. Vyučoval jsem na Jihočeské univerzitě předměty spojené s poradenskou a vývojovou psychologií. Již mnoho let pracuji na Základní škole Pohůrecka jako školní psycholog.
Ve své soukromé praxi se věnuji práci s dětmi i dospělými a lektorské činnosti.

Služby

Pro děti (vždy v kombinaci s poradenstvím pro rodiče):
výchovné potíže
vztahy se spolužáky
školní neúspěšnost
úzkosti, strachy, depresivní nálada
poruchy chování a pozornosti
sebepoškozování
agresivita

Dospělí
emoční potíže: deprese, úzkosti, strachy
podpůrná terapie psychiatrických poruch
potíže s navazování vztahů
partnerské neshody
seberozvoj, sebedůvěra a sebevědomí
vyrovnání se s traumatem
zvládání stresu
nespokojenost v práci
rozvoj asertivního chování
problémy s agresivitou
párová konzultace (pro dva)
sebepoškozování
poruchy příjmu potravy

Supervize a poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích

image
image

Ceník

Individuální konzultace (50 minut)                       1000,-Kč
Párová nebo rodinná konzultace (60 minut)        1500,- Kč

Individuální a týmová supervize - cena vždy individuálně dle náročnosti zakázky

Konzultace jsou hrazeny hotově na konci setkání. Termín můžete zrušit minimálně 24 hodin předem. V opačném případě požaduji storno poplatek v plné výši hodnoty konzultace.


Více o mně


Kurzy a výcviky:

  • Výcvik psychoterapeutických a poradenských dovedností Life Dynamic (Elio)
  • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (PVŠPS)
  • Základy práce s dítětem v krizi (Remedium)
  • Výcvik v  metodě zvládání vzteku (LOM)
  • Agrese je OK (prevence násilného chování u dětí) (LOM)
  • Výcvik Sandplaying (Diagnosticko-terapeutické pískoviště) (Mgr. Alena Vávrová)
  • a další.


Pracovní zkušenosti:

 • Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú. - psycholog, terapeut, lektor (2015 - 2018)
 • Základní Škola Pohůrecká - školní psycholog (2015 - současnost)
 • Společnost APAS akademie osobního rozvoje s.r.o. - lektor, terapeut (2015 - 2016)
 • Soukromá praxe (2017 - současnost)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - odborný asistent katedry psychologie (2018 - 2021)
 • MAP II ORP, České Budejovice - externí spolupráce - psycholog, facilitátor (2019 - současnost)

Články a rozhovory:

Kontakt

email:          tomas.tenkl@centrum.cz
telefon:       +420 730 620 935
adresa:        Žižkova třída 12, České Budějovice 37001 (4. patro, vlevo)

image

OSVČ: Mgr. Tomáš Tenkl, zapsán v živnostenském rejstříku, IČO: 06072615, Sídlo podnikání: Na Návozech 304, 391 55 Chýnov